Bouw appartementen 18de Oogstwal

In 1962 rijst de eerst appartementsblok op aan de 18de Oogstwal. De jaren erna zullen er nog heel wat volgen.