Bouw eerste fase Nieuw-Tongeren

In 1931-1932 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Tongershuis 122 woningen aan de Henisstraat, Driehoekstraat en Tongershuisstraat,