Herbestemming Onbevlekte Ontvangenis

Herbestemming van de Onbevlekte Ontvangenisschool naar sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Bouwmaatschappij Tongershuis.