Oprichting Heilig Hart

Begin 1950 werd besloten, op initaitief van de mannenbond van het H. Hart van de O.L.V. parochie, een standbeeld voor het H. Hart op te richten.