Verhoging Basiliektoren

Na twee jaar afbraak van de houten torenspits van de Basiliek begon men aan negen meter extra metselwerk. Het werk zou vier jaar duren.