Afbraak Le Dôme

Le Dôme werd, na jaren leegstand en verval, in 2017 afgebroken.