Bouw van La Gare

Het hoofdgebouw en goederenstation werden ingehuldigd op 7 juli 1889.