Bouw wijk Offelken

In 1972 werden te Offelken 62 nieuwe woningen gebouwd.