Sloop Villa Collée

Villa Collée werd ernstig beschadigd in de bombardementen van 1940. Twee jaar later werd de villa volledig gesloopt.