Burgershuizen

19de-eeuwse stadswoning met winkel

Burgerhuis – Sint-Jansstraat 16

Burgerhuis – Sint-Jansstraat 5

Burgerhuis – Sint-Jansstraat 7

Burgerhuis in art-nouveaustijl

Burgerhuis Koninksemsteenweg

Burgershuis Claesen-Nagon

Burgershuis Elisabethwal 12

Burgershuis Sint-Maternuswal 22

Burgershuizen Eeuwfeestwal

Eclectisch Herenhuis

Herenhuis – Kielenstraat 56

Herenhuis eclectische stijl – Putstraat

Herenhuis in eclectische stijl

Herenhuis in neorenaissancestijl

Herenhuis Leopoldwal 64

Herenhuis Raperiestraat

Hoekhuis Kielenstraat

Hoekhuis Momberstraat

Hoekhuis Piepelpoel – Wijngaardstraat

Hoekhuis Piepelpoel – Wijngaardstraat – Kant Vlasmarkt

Hôtel Schaetzen

Huis Abbé Emiel Delvoie

Huis Aerts

Huis Christiaens-Laminne

Huis G. Ruyters

Huis Jorissen

Huis Martin

Huis Mat

Huis Steyns

Huis van de politieagent

Huis Van den Bosch-Vroonen

Huis Van Geel

L’hôtel Cornet

Le Dôme

schepenenhuis

Sint Maternuswal 5

Stadswoning 19de-eeuws

Stadswoning in eclectische stijl

Stadvilla

Villa Collée

Villa Madeleine

Woning C

Woning Streignart

Woonhuis Reeber